SKRIFTLIG FRÅGA E-0952/02 från Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) till kommissionen. Utebliven efterlevnad av EU:s miljölagstiftning i Grekland.