SKRIFTLIG FRÅGA E-0806/03 från Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) till kommissionen. Brott mot gemenskapsrätten i EU:s medlemsstater.