SKRIFTLIG FRÅGA E-3206/02 från Kathleen Van Brempt (PSE) till kommissionen. Medicinsk felbehandling.