SKRIFTLIG FRÅGA E-2116/00 från Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) till kommissionen. Skyddsutrustning för mc-åkare.