Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 maj 2000 i mål C-107/97 (begäran om förhandsavgörande från tribunal de grande instance de Grasse): Brottmål mot Max Rombi och Arkopharma SA, civilrättsligt ansvarig, mot Organisation générale des consommateurs (Orgeco), Union départementale 06 ("Näringstillskott — Direktiv 89/398/EEG — Införlivande — Villkor — Upprätthållande av tidigare nationella bestämmelser — Tillsats — L-karnitin")