SKRIFTLIG FRÅGA E-0186/01 från Lousewies van der Laan (ELDR) till rådet. Informationsutbyte när det gäller hälsorisker för militär personal.