Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill u r-rappreżentanti tal-gvernijiet ta' l-Istati Membri, f'laqgħa ġewwa l-Kunsill tas-26 ta' Frar 2001 dwar is- tal-kapaċitajiet ta' l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-protezzjoni ċivili. (2001/C 82/01)