Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (11104/2002 - C5-0440/2002 - 2001/0313(AVC))