Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2019 o spremembi Izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta2019/C 431/09