Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2019/C 431/09