Protokoll om villkoren och bestämmelserna för Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen - DEL FYRA: TILLFÄLLIGA BESTÄMMELSER - AVDELNING III:FINANSIELLA BESTÄMMELSER - Artikel 25