SKRIFTLIG FRÅGA P-0725/01 från Glyn Ford (PSE) till kommissionen. Universitetsstuderande från Förenade kungariket som studerar vid EU-universitet.