/* */

Kommissionens beslut av den 5 december 1997 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande icke-bärande kvarsittande formsättningsbyggsatser eller formsättningsssystem baserade på hålblock eller skivor av isoleringsmaterial och, eventuellt, betong (Text av betydelse för EES) (98/279/EG)