Zadeva C-653/13: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 16. julija 2015 – Evropska komisija/Italijanska republika (Neizpolnitev obveznosti države — Okolje — Direktiva 2006/12/ES — Člena 4 in 5 — Ravnanje z odpadki — Dežela Kampanija — Sodba Sodišča — Ugotovitev neizpolnitve obveznosti države — Delna izvršitev sodbe — Člen 260(2) PDEU — Denarne sankcije — Periodična denarna kazen — Pavšalni znesek)