Cauza C-653/13: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 iulie 2015 – Comisia Europeană/Republica Italiană [Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Mediu — Directiva 2006/12/CE — Articolele 4 și 5 — Gestionarea deșeurilor — Regiunea Campania — Hotărâre a Curții — Constatarea unei neîndepliniri a obligațiilor — Neexecutare parțială a hotărârii — Articolul 260 alineatul (2) TFUE — Sancțiuni pecuniare — Penalitate cu titlu cominatoriu — Sumă forfetară]