Lieta C-653/13: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 16. jūlija spriedums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 2006/12/EK — 4. un 5. pants — Atkritumu apsaimniekošana — Kampānijas reģions — Tiesas spriedums — Pienākumu neizpildes konstatēšana — Sprieduma daļēja neizpilde — LESD 260. panta 2. punkts — Finansiālas sankcijas — Kavējuma nauda — Naudas sods