Asia C-653/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 16.7.2015 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 2006/12/EY — 4 ja 5 artikla — Jätehuolto — Campanian alue — Unionin tuomioistuimen tuomio — Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteaminen — Tuomion täytäntöönpanon osittainen laiminlyönti — SEUT 260 artiklan 2 kohta — Rahamääräiset seuraamukset — Uhkasakko — Kiinteämääräinen summa)