SKRIFTLIG FRÅGA E-1068/03 från Roberta Angelilli (UEN) till kommissionen. Perugias utnyttjande av medlen från Leonardo da Vinci-programmet.