Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2815 - Sanmina-SCI/Hewlett-Packard) (Text av betydelse för EES)