Kommissionens förordning (EG) nr 506/2003 av den 20 mars 2003 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i mars 2003 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter