Förording om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister SFS( 2002:350) du 04/06/2002