Kommissionens förordning (EG) nr 1300/2003 av den 22 juli 2003 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter