Решение на Съвета от 27 март 2017 година за подновяване на управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение