Mål T-53/03: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 14 februari 2003 av BPB plc