Verordening (EG) nr. 1160/2001 van de Commissie van 14 juni 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit