/* */

Genomförande av reguljär lufttrafik - Frankrikes anbudsinfordran, i enlighet med artikel 4.1 d i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Pau (Pyrénées) och Nantes (Atlantique)