Kommissionens förordning (EG) nr 372/2000 av den 17 februari 2000 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2010/1999