Rättelse till ECB-rådets riktlinjer av den 26 augusti 1998 om vissa bestämmelser avseende eurosedlar ändrade den 26 augusti 1999 (ECB/1999/3) (EGT L 258 av den 5.10.1999)