Kommissionens förordning (EG) nr 974/2000 av den 10 maj 2000 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick