Kommissionens förordning (EG) nr 1486/2002 av den 19 augusti 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1591/2001 om tillämpningsföreskrifter för stödordningen för bomull