Rozhodnutie Komisie z 13. marca 2002 o potvrdení zriadenia izraelského systému monitorovania správnej laboratórnej praxe (DLP) a jeho uspokojivého uvedenia do činnosti