Komisijas lēmums (2002. gada 13. marts) par to, ka tiek apstiprināta Izraēlas labas laboratorijas prakses (LLP) uzraudzības sistēmas izveide un atbilstoša stāšanās spēkā