2002/227/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä maaliskuuta 2002, Israelin hyvän laboratoriokäytännön (HLK) valvontajärjestelmän perustamisen ja tyydyttävän toiminnan aloittamisen tunnustamisesta