SKRIFTLIG FRÅGA E-0141/02 från Eurig Wyn (Verts/ALE) till kommissionen. Gemenskapens badvattendirektiv från 1976.