/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-3563/02 från Brice Hortefeux (PPE-DE) till rådet. Sjösäkerhet.