Kommissionens förordning (EG) nr 2531/2000 av den 17 november 2000 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under portugisisk flagg