Kommissionens förordning (EG) nr 153/2001 av den 25 januari 2001 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget