Kommissionens beslut av den 06/11/2001 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.2561 - PRUDENTIAL/BPB) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)