Kommissionens beslut av den 05/11/2002 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.2996 - RTL / CNN / TIME WARNER / N-TV) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)