SKRIFTLIG FRÅGA E-2292/02 från Richard Corbett (PSE) till kommissionen. Rättsstaten i Österrike.