SKRIFTLIG FRÅGA P-3111/00 från Albert Maat (PPE-DE) till kommissionen. Förslag från kommissionen om bestämmelser för klassificering av ägg.