Kommissionens förordning (EG) nr 138/2000 av den 20 januari 2000 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser, som har lämnats in i enlighet med förordning (EG) nr 2684/1999, och som gäller tullkvoten för vissa produkter från nötköttssektorn med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien, kan beviljas