SKRIFTLIG FRÅGA E-2874/01 från Rosa Miguélez Ramos (PSE) till kommissionen. Gemenskapens riktlinjer för det transeuropeiska transportnätet och Galicien.