Meddelande om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter (Detta meddelande ersätter det som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 264 av den 13 september 2013, s. 4 och Meddelande från kommissionen – vissa regler för tillämpning av förordning (EG) nr 376/2008 som antogs av kommissionen den 24 september 2013, och anmäldes till medlemsstaterna den 25 september 2013)$