Domstolens dom av den 14 mars 2000 i mål C-54/99 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État): Association Église de scientologie de Paris och Scientology International Reserves Trust mot Premier ministre ("Fri rörlighet för kapital — Utländska direktinvesteringar — Förhandstillstånd — Allmän ordning och allmän säkerhet")