kommissionen mot Italien TITJUR Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 19 mars 2002. # Europeiska kommissionen mot Italienska republiken. # Fördragsbrott - Direktiv 92/51/EEG - Ordning för erkännande av yrkesutbildningar - Skidinstruktör # Mål C-142/01.