SKRIFTLIG FRÅGA E-2465/01 från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till rådet. Den interna politiska utvidgningen av unionen.