Kommissionens beslut av den 26/02/2002 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.2639 - COMPASS / RESTORAMA / RAIL GOURMET / GOURMET NOVA) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den engelska texten är giltig)