Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration - förbättring av den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen - Åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om vetenskap och teknik - Ansökningsomgångens referens: IHP-RPA-01-1