SKRIFTLIG FRÅGA E-1533/00 från Marie-Thérèse Hermange (PPE-DE) till kommissionen. Familjens och barnens värn.